Przęsło 1 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1150/1365 mm, Sztachetki: profil(20x20), Poprzeczka: profil(20x20).
Przęsło 2 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil(20×20).
Przęsło 3 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil(20×20), Poprzeczka: profil(20×20).
Przęsło 4 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil(20×20), Poprzeczka: profil(20×20).
Przęsło 5 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: pręt(14×14), Poprzeczka: płaskownik(25×5).
Przęsło 6 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: pręt(14×14), Poprzeczka: płaskownik(25×5).
Przęsło 7 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki : profil (20x20), Poprzeczka: profil (20x20)
Przęsło 8 - Szerokość: 2500 mm, Wysokość: 1320/1740 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(40×27).
Przęsło 9 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1230/1355 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil (30×18).
Przęsło 10 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1230/1355 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 11- Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1230/1355 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 12 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1355/1200 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 13 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 14 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 15 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 15a - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 16 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 17 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 18 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1150/1365 mm, Sztachetki: profil (20x20), Poprzeczka: profil (20x20)
Przęsło 19 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1330mm, Sztachetki: pręt (14×14), Poprzeczka: płaskownik (25×5).
Przęsło 20 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 21 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 22 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 23 - Szerokość: 2000 mm,Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 24 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1130/1355 mm, Sztachetki: kątownik(25x25), Poprzeczka: profil(30x18).
Przęsło 25 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1000/1160 mm, Sztachetki: pręt (16×16), Poprzeczka: płaskownik (25×5).
Przęsło 26 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1000/1160 mm, Sztachetki: pręt (16×16), Poprzeczka: profil (25×5).
Przęsło 27 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 28 - Szerokość: 2500 mm, Wysokość: 1000/1160 mm, Sztachetki: pręt (16×16), Poprzeczka: płaskownik (25×5).
Przęsło 29 -Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1150/1365 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 30 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 31- Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: ceownik(70×10), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 32 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1200/1350 mm, Sztachetki: ceownik (70x10), Poprzeczka: profil (30x18)
Przęsło 33 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 34 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: profil(20×20), Rama: profil(25×25).
Przęsło 35 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Rama: profil (30×30).
Przęsło 36 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub1500 mm, Sztachetki: profil(20×20), Rama: profil(30×30).
Przęsło 37 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: ceownik(70×10), Rama: profil(30×18).
Przęsło 38 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1200 lub 1500 mm, Sztachetki: profil(20×20), Poprzeczka: profil (30x18)
Przęsło 39 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1110/1260 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (30×18).
Przęsło 40 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: profil(60x20), Rama: profil(60x40).
Przęsło 40a - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250, Sztachetki: profil (40x20/60x20/80x20), Rama: profil (40x40)
Przęsło 41 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: ceownik(70x10), Rama: profil(30x30).
Przęsło 42 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: profil(20x20), Rama: profil(40x40).
Przęsło 43 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1200 lub 1500mm, Sztachetki: profil(80x20), Rama: profil(60x40).
Przęsło 44 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: profil (20x20), Rama: profil (40x40)
Przęsło 45 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250/1410mm, Sztachetki: profil (20x20), Poprzeczka: profil (40x20)/płaskownik (25x5)
Przęsło 46 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1200 lub 1500 mm, Sztachetki: profil (40x20), Rama: profil (40x40)
Przęsło 47 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1200 lub 1500 mm, Sztachetki: profil (40x20), Rama: profil (40x40)
Przęsło 48 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: ceownik (215x20), Rama: profil (40x27)
Przęsło 49 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1260 lub 1500mm, Sztachetki: profil (60x20), Rama: profil (60x40)
Przęsło 50 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: profil (20x20), Rama: profil (40x27)