Przęsło 1 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1150/1365 mm, Sztachetki: profil(20x20), Poprzeczka: profil(20x20).
Przęsło 2 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil(20×20).
Przęsło 3 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil(20×20), Poprzeczka: profil(20×20).
Przęsło 4 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil(20×20), Poprzeczka: profil(20×20).
Przęsło 5 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: pręt(14×14), Poprzeczka: płaskownik(25×5).
Przęsło 6 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: pręt(14×14), Poprzeczka: płaskownik(25×5).
Przęsło 7 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki : profil (20x20), Poprzeczka: profil (20x20)
Przęsło 8 - Szerokość: 2500 mm, Wysokość: 1320/1740 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(40×27).
Przęsło 9 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1230/1355 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil (30×18).
Przęsło 10 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1230/1355 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 11- Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1230/1355 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 12 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1355/1200 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 13 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 14 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 15 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 15a - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: kątownik(25×25), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 16 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 17 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 18 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1150/1365 mm, Sztachetki: profil (20x20), Poprzeczka: profil (20x20)
Przęsło 19 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1330mm, Sztachetki: pręt (14×14), Poprzeczka: płaskownik (25×5).
Przęsło 20 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 21 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 22 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 23 - Szerokość: 2000 mm,Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 24 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1130/1355 mm, Sztachetki: kątownik(25x25), Poprzeczka: profil(30x18).
Przęsło 25 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1000/1160 mm, Sztachetki: pręt (16×16), Poprzeczka: płaskownik (25×5).
Przęsło 26 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1000/1160 mm, Sztachetki: pręt (16×16), Poprzeczka: profil (25×5).
Przęsło 27 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 28 - Szerokość: 2500 mm, Wysokość: 1000/1160 mm, Sztachetki: pręt (16×16), Poprzeczka: płaskownik (25×5).
Przęsło 29 -Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1150/1365 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 30 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 31- Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: ceownik(70×10), Poprzeczka: profil(30×18).
Przęsło 32 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1200/1350 mm, Sztachetki: ceownik (70x10), Poprzeczka: profil (30x18)
Przęsło 33 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (20×20).
Przęsło 34 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: profil(20×20), Rama: profil(25×25).
Przęsło 35 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250/1410 mm, Sztachetki: profil (20×20), Rama: profil (30×30).
Przęsło 36 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub1500 mm, Sztachetki: profil(20×20), Rama: profil(30×30).
Przęsło 37 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1250 lub 1500 mm, Sztachetki: ceownik(70×10), Rama: profil(30×18).
Przęsło 38 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1200 lub 1500 mm, Sztachetki: profil(20×20), Poprzeczka: profil (30x18)
Przęsło 39 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1110/1260 mm, Sztachetki: profil (20×20), Poprzeczka: profil (30×18).
Przęsło 40 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: profil(60x20), Rama: profil(60x40).
Przęsło 40a - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250, Sztachetki: profil (40x20/60x20/80x20), Rama: profil (40x40)
Przęsło 41 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: ceownik(70x10), Rama: profil(30x30).
Przęsło 42 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: profil(20x20), Rama: profil(40x40).
Przęsło 43 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1200 lub 1500mm, Sztachetki: profil(80x20), Rama: profil(60x40).
Przęsło 44 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: profil (20x20), Rama: profil (40x40)
Przęsło 45 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250/1410mm, Sztachetki: profil (20x20), Poprzeczka: profil (40x20)/płaskownik (25x5)
Przęsło 46 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1200 lub 1500 mm, Sztachetki: profil (40x20), Rama: profil (40x40)
Przęsło 47 - Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 1200 lub 1500 mm, Sztachetki: profil (40x20), Rama: profil (40x40)
Przęsło 48 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: ceownik (215x20), Rama: profil (40x27)
Przęsło 49 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1260 lub 1500mm, Sztachetki: profil (60x20), Rama: profil (60x40)
Przęsło 50 - Szerokość: 2000mm, Wysokość: 1250 lub 1500mm, Sztachetki: profil (20x20), Rama: profil (40x27)
Brama skrzydłowa A01 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1915 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1915 mm, Sztachetki: kątownik (25×25), Rama: profil (40×27), Słupy: profil (80×80).
Brama skrzydłowa A02 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500 mm, Sztachetki: kątownik (25×25), Rama: profil (40×27), Słupy: profil (80×80).
Brama skrzydłowa A03 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1625 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1625 mm, Sztachetki: kątownik (25×25), Rama: profil (40×27), Słupy: profil (80×80).
Brama skrzydłowa A03-L - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1625 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1625 mm, Sztachetki: kątownik (25×25), Rama: profil (40×27), Słupy: profil (80×80).
Brama skrzydłowa A04 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1625 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1625 mm, Sztachetki: kątownik (25×25), Rama: profil (40×27), Słupy: profil (80×80).
Brama skrzydłowa A05 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500 mm, Sztachetki: kątownik (25×25), Rama: profil (40×27), Słupy: profil (80×80).
Brama skrzydłowa A06 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Sztachetki: profil (20×20), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A07- Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm,Wysokość: 1500/1660 mm, Sztachetki: profil (20×20), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A08 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm,Wysokość: 1500/1660 mm, Sztachetki: profil (20×20), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A09 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Sztachetki: profil (20×20), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A10 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Sztachetki: profil (20×20), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A11 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1710 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1710 mm, Sztachetki: profil (20×20), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A12 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Sztachetki: profil (20×20), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A13 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Sztachetki: profil(20×20), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A14 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość 1500mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość 1000 mm, Wysokość 1500 mm Sztachetki: profil (20×20), Rama: profil (40×27), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A15 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Sztachetki: profil (20×20), Rama: profil (40×27), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A16 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500 mm, Sztachetki: ceownik(70×10), Słupy: profil(80×80).
Brama skrzydłowa A17 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1650 mm Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1650 mm, Sztachetki: ceownik(70×10), Słupy: profil(80×80).
Brama skrzydłowa A18 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500 mm Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500mm, Sztachetki: profil (20×20), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A19 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1710 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1710 mm, Sztachetki: profil (20×20), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A20 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500/1660 mm, Sztachetki: profil (20×20), Rama: profil (40×27), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A21 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 3880 mm, Wysokość: 1500 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 930 mm, Wysokość: 1500 mm, Sztachetki: profil (20×20), Słupy: profil (80×80).
Brama skrzydłowa A22 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1400/1560 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 900 mm, Wysokość: 1400/1560 mm, Sztachetki: profil (20×20), Słupy: profil (80×80).
Brama skrzydłowa A23 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500 mm, Sztachetki: ceownik (70x10), Rama: profil (40×27), Słupy: profil (80×80).
Brama skrzydłowa A24 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500 mm, Sztachetki: profil(60x20), Rama: profil(60×40), Słupy: profil(100×100).
Brama skrzydłowa A24a - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość 4000mm, Wysokość: 1500mm Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000mm, Wysokość: 1500mm Sztachetki: (profil 40x20/60x20/80x20), Rama: profil (40x40), Słupy: profil (100x100)
Brama skrzydłowa A25 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500 mm, Sztachetki: ceownik (70x10), Rama: profil (40x27), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A26 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000 mm, Wysokość: 1500 mm, Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000 mm, Wysokość: 1500 mm, Sztachetki: profil (20x20), Rama: profil (40x40), Słupy: profil (100×100).
Brama skrzydłowa A27 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość 4000mm, Wysokość: 1500mm Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000mm, Wysokość: 1500mm Sztachetki: (profil 20x20), Rama: profil (40x40), Słupy: profil (80x80)
Brama skrzydłowa A28 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość 4000mm, Wysokość: 1500/1660mm Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000mm, Wysokość: 1500/1660mm Sztachetki: (profil 20x20), Rama: profil (40x27/40x20), Słupy: profil (100x100)
Brama skrzydłowa A29 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość 4000mm, Wysokość: 1500mm Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000mm, Wysokość: 1500mm Sztachetki: (profil 40x20), Rama: profil (40x40), Słupy: profil (100x100)
Brama skrzydłowa A30 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4060mm, Wysokość: 1500mm Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1050mm, Wysokość: 1500mm Sztachetki: profil (20x20), Rama: profil (40x40), Słupy: profil (100x100)
Brama skrzydłowa A31 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000mm, Wysokość: 1500 Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000mm, Wysokość: 1500 Sztachetki: ceownik (215x20), Rama: profil (40x27), Słupy: profil (100x100)
Brama skrzydłowa A32 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000mm, Wysokość: 1500mm Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000mm, Wysokość: 1500mm Sztachetki: profil (60x20), Rama: profil (60x40), Słupy: profil (100x100)
Brama skrzydłowa A33 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000mm, Wysokość: 1500mm Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000mm, Wysokość: 1500mm Sztachetki: profil (80x20), Rama: profil (60x40), Słupy: profil (120x120)
Brama skrzydłowa A34 - Wrota ogrodzeniowe: Szerokość: 4000mm, Wysokość: 1500mm Furtka ogrodzeniowa: Szerokość: 1000mm, Wysokość: 1500mm Rama: profil (40x40), Słupy: profil (100x100)
Brama przesuwna B01
Brama przesuwna B02
Brama przesuwna B03
Brama przesuwna B04
Brama przesuwna B05
Brama przesuwna B06
Brama przesuwna B07
Brama przesuwna B08
Brama przesuwna B09
Brama przesuwna B10
Brama przesuwna B11
Brama przesuwna B12
Brama przesuwna B13
Brama przesuwna B14
Brama przesuwna B14a
Brama przesuwna B15
Brama przesuwna B16
Brama przesuwna B17
Brama przesuwna B18
Brama przesuwna B19
Brama przesuwna B20
Brama przesuwna B21
Brama przesuwna B22
Brama przesuwna B23
Brama przesuwna B24
Brama przesuwna B25
Słupek 1
Słupek 2
Słupek 3
Słupek 4
Słupek 5
Słupek 6
Grot 13.421
Grot 13.078
Grot 13.222
Grot 13.098
Grot 13.092
Grot 13.072
Grot 13.052
Daszek 1
Daszek 2
Daszek 3
Daszek 4